Follow by Email

torsdag 14. mars 2013

Fikk brev fra kommunen ifm kongeørnprosjektet.

I midten av februar fikk vi brev fra skogbrukssjefen i Nes kommune. Det var kommet inn negative reaksjoner på foringsplassen av kongeørn som vi har drevet siden 2009. Vi fikk beskjed om at vi måtte gi en uttalse om prosjektet innen 1. mars. Andre som skulle gi slik uttalese var jegere, beitedyrnæringa og grunneiere. I uttalelsen presiserte vi at vi drev adskillig mindre aktivitet denne sesongen enn tidligere. Denne vintersesongen  har vi foret med 3 rådyr (ihelkjørte) 1 hjort (ihelkjørt) og to rødrever som vi fikk av en revejeger, og kun sittet der noen få ganger. Grunn til at aktiviteten har vært så liten er at vi via andre fikk vite at noen var veldig mot dette prosjektet, og som påstår at det blir mindre småvilt i området og at ørnene tar sauer, dette tok vi hensyn til. Iom at vi har foret så lite så har ikke plassen trukket til seg andre ørner enn de som har sitt territorie der og ville vært der uansett. Vår og andre sin påstand er at foringen vi driver med ikke reduserer eller tar mer sau enn om vi ikke hadde foret, heller at ørnene ikke trenger ta så mye småvilt/ sau iom at vi tilsammen har lagt ut ca. 150 kg kjøtt denne sesongen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar