mandag 5. mars 2012

Uro på åteplassen

Den siste tiden har vi vært plaget med at folk kommer gående ut på åteplassen og snøscootere kjører inn på plassen på dagtid. Dette fører til at kongeørnene blir veldig nervøse og tørr ikke sette seg ned på åteplassen. Det har også kjørt snøscootere rett forbi i helgene da det har sittet fotografer der. Vi har av den grunn måtte legge prosjektet på is en stund. Det kommer reportasje i lokalavisa Hallingdølen torsdag 8 mars.

Se video lokalavisa Hallingdølen laget ifm at prosjektet er blitt ødelagt av uvedkommende.